Aktuality

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech – Kotlíkové dotace II“. Příjem žádostí bude zahájen 30. 8. 2017 od 14:00 hodin.

Celý článek

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Žádosti v Moraskoslezském kraji se začínají přijímat 5. 9. 2017 od 10:00. Na dotaci má nárok každý, kdo aktuálně používá jako hlavní zdroj tepla kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy - dokládá se revizní zprávou kotle.

Celý článek

Výstava INFOTHERMA 2017

Ve dnech 23. - 26. ledna 2017 probíhá na Výstavišti Černá louka Ostrava již XXIV. ročník. Výstava probíhá v oblasti, kde je jí nejvíce potřeba. Zabývá se moderním vytápěním, úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů a ochranou ovzduší.

Celý článek

Novinky z Kotlíkových dotací v krajích Středočeském, Olomouckém a Vysočině

Navýšení peněz na výměnu kotlů pro Kraj Vysočina. Termín druhého kola kotlíkových dotací ve Středočeském kraji. Nový dotační program kotlíkových dotací v Olomouckém kraji.

Celý článek

Již jen několik týdnů na kontrolu kotlů

Máte kotel na pevná paliva? Víte, že musíte nechat udělat jeho kontrolu nejpozději do konce prosince? Koho se kontroly týkají, se dočtete níže.

Celý článek

Přemýšlíte o zateplení svého domu?

Přemýšlíte o zateplení svého domu? Chcete udržet v domě teplo? Umíte vybrat správnou izolaci? Orientujete se v široké nabídce izolačních materiálů? Hospodární majitelé domů odpovědí na první dvě otázky „ano“.

Celý článek
123