Kotlíkové dotace

Co je Kotlíková dotace?

Jedná se o státní příspěvek až 100% z maximální ceny 150 tis. Kč na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologičtější zdroj tepla. Do roku 2022 Evropská unie zakáže používání 75% stávajících neekologických kotlů. Kotlíkové dotace je možné využít na nový kotel na uhlí nebo dřevo, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Nově pořízený zdroj tepla musí být registrován v seznamu schválených výrobků. V rámci dotace lze profinancovat částečně i naši práci s vyřízením dotace, montáž zdroje, úpravu otopné soustavy či menší úpravu objektu z hlediska energetické úspory - dílčí výměnu oken či dveří, zateplení půdy nebo stropu sklepa. První vlna Kotlíkových dotací již skončila, další dvě vlny jsou před námi. Vzhledem k faktu, že v některých krajích byly peníze vyčerpány za 2 dny, je rozumné se na podání žádosti připravit s předstihem.

Ušetřili jsme více než 104 miliónů Kč
téměř 700 klientům

Bez starostí

Dotaci vyřídíme na klíč od A do Z.

Bez rizika

V případě neschválení Vaší žádosti nezaplatíte ani korunu.

Spočítejte si výši dotace

Ušetřete čas a využijte naši kalkulačku.

Zavoláme vám

Nevíte si rady? Nechte nám kontakt a my se vám ozveme.

Kdo může o dotace žádat

Majitelé rodinných domů, kteří aktuálně topí kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Původní kotel je v rámci Kotlíkové dotace nutno zlikvidovat. O dotaci je možno žádat před realizací, v průběhu nebo zpětně na kotle namontované po 15.7.2015.

S čím Vám pomůžeme?

 • vstupní konzultace a výběr optimální varianty
 • návštěva technika u Vás doma, zaměření rodinného domu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • vypracování potřebných odborných dokumentů - PENB, projektová dokumentace, krycí listy technických parametrů, apod.
 • podání žádosti na příslušný úřad
 • komunikace s úřadem až do úspěšného vyplacení dotace

Proč současně žádat o Novou zelená úsporám?

V programu Nová zelená úsporám mohou žadatelé získat dotaci až 50% na zateplení, výměnu oken a dveří, instalaci solárních panelů, fotovoltaiky a rekuperace. Díky realizaci těchto opatření dochází k zásadní úspoře na vytápění objektu a ke zhodnocení nemovitosti. U starších rodinných domů se v rámci Kotlíkové dotace musí navrhnout tzv. mikro energetické opatření. Jedná se např. o dílčí výměnu oken nebo dveří, zateplení půdy nebo stropu sklepa, atd. Když se současně s žádostí o Kotlíkovou dotaci podá i žádost v programu Nová zelená úsporám, toto mikro energetické opatření se nemusí dělat.

Plánovaná omezení související s prodejem a provozem kotlů

1.1.2014
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1.1.2017
Povinnost předložit revizi kotle včetně označení emisní třídy
1.1.2018
Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
1.1.2020
Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy
1.9.2022
Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Nejčastější dotazy

Jak velkou dotaci mohu získat?

Výše dotace závisí na typu nového zdroje tepla. Standardně se pohybuje mezi 70% a 80% a počítá se z maximální částky 150.000Kč. Podrobněji si výši své dotace spočítejte v naší kalkulačce.

Nutí mě legislativa k výměně kotle?

Ano, od roku 2022 nebudou moci být používány kotle 1 a 2. emisní třídy.

Kdy mohu podat žádost o dotaci?

Žádost o dotaci je možné podat v momentě, kdy je konkrétní kraj začne přijímat. Termíny vyhlašují kraje měsíc před spuštěním samotného přijímání žádostí. Kontaktujte nás (odkaz na záložku kontakt) už nyní, nenechávejte zpracování na poslední chvíli. V některých krajích byly peníze rozebrány za pár hodin.

Kdo může žádat o Kotlíkovou dotaci?

O dotaci může žádat majitel nebo spolumajitel rodinného domu, který aktuálně topí kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva.

Jaký kotel si mohu pořídit?

Nově pořízený zdroj musí být registrován v seznamu schválených výrobků pro Kotlíkovou dotaci.

Kdy mohu nový kotel namontovat?

Ve většině krajů si lze nejdříve nechat závazně schválit žádost o Kotlíkovou dotaci a posléze máte cca 9 měsíců na samotnou realizaci. Vyhnete se tím situaci, kdy namontujete nový zdroj tepla a dotace vám nebude přiznána. Výjimkou je Praha, kde nový kotel musí být namontován již při podání žádosti o dotaci.

Jaké jsou povinné přílohy k podání žádosti o Kotlíkovou dotaci?

 • Žádost o poskytnutí dotace - elektronicky, v papírové podobě nebo obojí.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ úsporná pro ukazatel celkové dodané energie, celkové primární neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
 • Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem podle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Na co vše mohu při výměně kotle získat dotaci?

Mezi uznatelné náklady můžeme zařadit zpracování dokumentů k vyřízení dotace, pořízení nového zdroje tepla, montáž zdroje, úpravu komínu, rekontrukci otopné soustavy, dovedení plynu z paty pozemku (HUP) do kotelny, atd.

Jak dlouho od podání žádosti potrvá, než dostanu vyplacenou dotaci?

Délka schválení žádostí se pohybuje v závislosti na konkrétním kraji mezi 30 a 120 dny. Peníze kraje vyplácí do 4 až 6 týdnů od dodání faktur po realizaci nového zdroje.

Mám nárok na vyšší dotaci v regionech s horším ovzduším?

Ano. V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je zveřejněn na stránkách www.opzp.cz.

MOhu si nový zdroj tepla pořídit už nyní?

Dosud nejsou známy termíny, od kdy budou jednotlivé kraje proplácet v rámci dotace uznatelné náklady. Proto doporučujeme nejdříve si připravit žádost se všemi potřebnými dokumenty a s přílohami a s realizací posečkat po zveřejnění výzvy ve Vašem kraji.

Musím dělat mikroenergetická opatření?

Jestliže rodinný dům nesplňuje podmínky energetické náročnosti budovy „C“ (dokládá se zpracováným Průkazem energetické náročnosti budovy), musíte realizovat jedno z mikroenergetických opatření, které po konzultaci s Vámi navrhne náš energetický specialista. Můžeme zde zařadit např. výměnu vstupních dveří, výměnu jednoho okna, částečné zateplení podlahy půdy nebo stropu sklepa, výměnu těsnění v oknech atd. Na realizaci mikroenergetických opatření mohou žadatelé využít až 20.000Kč v rámci uznatelných nákladů Kotlíkové dotace.

Je možno žádat o podporu na solární panely, fotovoltaiku, rekuperaci, zateplení či výměnu oken v rámci Kotlíkových dotací?

Tyto oblasti jsou podporovány primárně z programu Nová zelená úsporám.

Mohu dotaci získat i v případě, že mám 2 zdroje tepla?

Podporu na výměnu zdroje tepla je možné poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním paliva. Podporu je tedy možné poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.