Často se nás ptáte

Často se nás ptáte

Kdo může být žadatelem o dotaci z programu Nová zelená úsporám?

Program je určen pro vlastníky rodinných domů po celé České republice a pro vlastníky bytových domů v Praze. Žadatelem může být fyzická, ale i právnická osoba.

Na co mohu získat dotaci Nová zelená úsporám?

Čerpat můžete na snížení energetické náročnosti vašeho rodinného/bytového domu, tzn. na zateplení fasády, střechy, podlah, stropů a na výměnu oken a dveří.
Další oblastí je výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Můžete také získat dotaci na výměnu neekologického zdroje za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel, krbová kamna, solární panely nebo rekuperační jednotku.

Uvažujeme o zateplení a výměně oken rodinného domu, jaké jsou podmínky?

Výši dotace určuje zejména rozsah provedených opatření a kvalita provedení. Jednoduše lze říct, že čím nižší bude energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší bude podpora, kterou dostanete. Maximální výše dotace je však 50% uznatelných nákladů a na vypracování potřebné dokumentace až 25 000 Kč. Hlavní podmínkou, kterou musíte splnit, je uspořit realizací těchto opatření alespoň 20% energií. Předmětem žádosti může být pouze rodinný dům zkolaudovaný před 1. 7. 2007.

Jak by vypadal modelový příklad na zateplení střechy a výměny oken?

Počítejme, že zateplíme střechu o ploše 250 m2 a vyměníme 10 oken o ploše 2,25 m2:
Nejnižší možná dotace, která nám bude poskytnuta na zateplení střechy je 500 Kč/m2. Na zateplení střechy tedy dostaneme minimálně 250 * 500 = 125 000 Kč.
Nejnižší možná dotace, která nám bude poskytnuta na výměnu oken je 2 100 Kč/m2. Na výměnu oken tedy dostaneme minimálně 2,25 * 10 * 2 100 = 47 250 Kč.

Dále získáme příspěvek na vyřízení potřebné dokumentace:
V našem příkladu je přiznaná dotace 125 000 Kč + 47 250 Kč = 172 250 Kč.
Výše příspěvku je 15% z přiznané dotace, což je v našem případě částka 25 838 Kč.
Maximální možný příspěvek je 25 000 Kč, takže přiznaný příspěvek činí 25 000 Kč.

Celková výše dotace, kterou klient obdrží je 197 250 Kč.

Kolik zaplatím za vyřízení dotace?

Za kompletní vyřízení žádostí můžete počítat s částkou od 15 000 Kč do 35 000 Kč v závislosti na tom, co bude předmětem vaší dotační žádosti.
Pro lepší názornost můžeme vycházet z předchozího příkladu, kde klient získal dotaci ve výši 172 250 Kč a jako příspěvek na vypracování potřebné dokumentace obdržel 25 000 Kč. Naše odměna za kompletní vyřízení dotace bude v tomto případě 35 000 Kč.

Co se stane v případě, že mi nakonec dotace přiznána nebude?

S dotačním programem Zelená úsporám máme 7leté zkušenosti a více než 330 vyřízených žádostí se 100% úspěšností. Než za vás žádost o dotaci podáme, objektivně posoudíme vaše šance na její kladné vyřízení. Ale i přesto vám poskytujeme 100% garanci vrácení peněz v případě, že vaši žádost neschválí.

Kdy mi bude dotace vyplacena?

Dotace vám bude vyplacena po dokončení realizace podporovaných opatření a to do 3 týdnů od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Je možné získat dotaci na novostavbu rodinného domu?

Ano, ale pouze na dům s velmi nízkou energetickou náročností, který má nebo bude mít instalovanou rekuperaci vzduchu. Výše podpory je v takovém případě 350 000 Kč. U novostavby domu s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie je dotace 500 000 Kč. V obou případech získáte příspěvek na vypracování potřebné dokumentace až 35 000 Kč. Novostavby v Moravskoslezském a Ústeckém kraji mají nárok na dotaci zvýšenou o 10%.

V jakých případech mohu dostat dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla?

Je podporována výměna původního hlavního zdroje tepla na tuhá fosilní paliva a to za ekologicky šetrný zdroj. Tím může být kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Systém s tepelným čerpadlem lze vyměnit i za původní elektrické vytápění, které bylo užito jako hlavní zdroj.

Spočítejte si výši dotace

Ušetřete čas a využijte naši kalkulačku.

Zavoláme vám

Nevíte si rady? Nechte nám kontakt a my se vám ozveme.